Je gebruikt het verouderde Internet Explorer om deze website te bekijken.
Deze browser wordt niet meer ondersteund.
Voor een betere gebruikerservaring is het aangeraden om te upgraden naar een moderne browser.
Dit kan gemakkelijk via de website van Browser-Update.org.

Privacyverklaring

plat geel legoblokje

TISNICKSKE’S PRIVACYVERKLARING

plat geel legoblokje

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

tisNickske.be verwerkt enkel de door u verstrekte gegevens bekomen via het contactformulier op de website aan tisNickske.be. tisNickske.be kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • – Uw voor- en achternaam
  • – Uw e-mailadres
  • – Uw bericht

WAAROM tisNickske.be GEGEVENS NODIG HEEFT

tisNickske.be verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail vragen of opmerkingen te kunnen beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden. Daarnaast kan tisNickske.be uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten opdrachtovereenkomst.

HOE LANG tisNickske.be GEGEVENS BEWAART

tisNickske.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

tisNickske.be verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOOGLE ANALYTICS

tisNickske.be maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Hiervoor werd een bewerkersovereenkomst afgesloten. De aldus verkregen informatie wordt anoniem verstuurd aangezien uw IP-adres gedeeltelijk wordt gemaskeerd. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan tisNickske.be te kunnen verstrekken. Hoewel ‘gegevens delen’ werd uitgezet in het Google Analytics account kan Google deze informatie mogelijks aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. tisNickske.be heeft hier verder geen invloed op. tisNickske.be heeft Google geen toestemming gegeven om via tisNickske.be verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

SOCIALE MEDIA

tisNickske.be gebruikt de externe dienst Share This (www.sharethis.com) om sociale knoppen van Facebook, Twitter, LinkedIn, Google plus, enz in de site te implementeren. Share This verklaart GDPR compliant te zijn.

COOKIES

tisNickske.be gebruikt eigen, functionele cookies. Daarnaast zijn er cookies afkomstig van Google Analytics en sociale media.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering versturen naar via het contactformulier van tisNickske. tisNickske.be zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

tisNickske.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van tisNickske.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door tisNickske.be verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met tisNickske.be via het contactformulier.