De Ikkanniekieze! is een web app die twijfelaars helpt om te kiezen. Last van keuzestress? Zijn alle keuzes even logisch of onlogisch? Geraak je er écht niet uit? De Ikkanniekieze! web app helpt je uit je dilemma! Spreek of tik je keuzes in of upload een tekstbestand met keuzes, selecteer hoeveel opties wij voor je mogen kiezen en klik "Kiezen!". Zo gebeurd en weg twijfel!

Werking

Via de Ikkanniekieze! web app kan je op verschillende manieren je keuzes ingeven afhankelijk van je toestel en browser:

Keuzes inspreken

Deze optie kan je uiteraard enkel gebruiken indien je toestel over een microfoon beschikt. Daarnaast is het ook belangrijk welke browser je gebruikt. Spraakherkenning wordt helaas nog niet door alle browsers ondersteund. Tenslotte dient ook het gebruik van JavaScript ingeschakeld te zijn. Als het goed is, is deze optie enkel zichtbaar als aan alle voorwaarden voldaan is.

Klik op het microfoon-icoontje, geef je browser de toestemming om je microfoon te mogen gebruiken (indien daar om gevraagd wordt) en spreek je keuzes luid en duidelijk in. De spraakherkenning staat ingesteld op Nederlands als taal. Lidwoorden en de woorden "en", "of", "ne" worden gefilterd (i.e. niet meegenomen als keuzemogelijkheid). Bij voorkeur gebruik je 1 woord per keuze.

VOORBEELD:
Je staat bij de plaatselijke frituur en je twijfelt tussen een Bicky burger en een hamburger speciaal:

Ingesproken:Keuzemogelijkheden:
"bicky burger hamburger speciaal"4 keuzemogelijkheden: Bicky, burger, hamburger en speciaal
"ne Bicky burger of ne hamburger speciaal"4 keuzemogelijkheden: Bicky, burger, hamburger en speciaal
"bicky of speciaal"2 keuzemogelijkheden: Bicky en speciaal

De laatste manier is eigenlijk de beste manier om je keuzes in te spreken. Hierbij dient opgemerkt te worden dat "bicky" door de spraakherkenningssoftware wel eens omgezet zou kunnen worden naar "biggie"… Maar jij weet wat je bedoeld, hé :-)

Zodra je je keuzemogelijkheden hebt ingesproken, geef je aan hoeveel keuzes je wil weerhouden en daarna klik je op de knop "KIEZEN".

Keuzes intikken

Iets omslachtiger, maar soms de enige optie, is om je keuzes in te tikken. Voor iedere nieuwe keuze dien je een nieuwe regel te beginnen. Bij deze optie mogen je keuzes wel uit meerdere woorden bestaan.

Zodra je je keuzemogelijkheden hebt ingetikt, geef je aan hoeveel keuzes je wil weerhouden en daarna klik je op de knop "KIEZEN".

Een bestand met keuzes uploaden

Indien je veel keuzemogelijkheden hebt en het dilemma meermaals terug komt, kan je ervoor kiezen om een bestand met deze keuzemogelijkheden te uploaden. Ook hier dien je voor iedere keuze een nieuwe regel te beginnen en kan de keuze uit meerdere woorden bestaan. Het bestand mag enkel een tekstbestand (.txt) zijn. Andere type bestanden worden niet aanvaard.

Zodra je een bestand met keuzes hebt geüpload, geef je aan hoeveel keuzes je hieruit wil weerhouden en daarna klik je op de knop "KIEZEN".

Resultaten

De web app toont je de gemaakte keuze(s). Je hebt 3 mogelijkheden:

  • Je gaat hiermee akkoord > klik op de knop "SUPER!"
  • Je gaat hier NIET mee akkoord > klik op de knop "HUM…" en laat de app opnieuw kiezen uit dezelfde opgegeven keuzes, die je eventueel nog kan aanpassen.
  • Je gaat hiermee akkoord en je wil de web app direct nog eens gebruiken, maar nu met andere keuzemogelijkheden > klik op de knop "NOG EENS!"

Browser ondersteuning

Helaas wordt spraakherkenning momenteel enkel (gedeeltelijk) ondersteund door Google Chrome en Google Chrome for Android. Indien je een andere browser gebruikt en je toch graag wil beschikken over de spraakherkenningsoptie, kan je Google Chrome downloaden en installeren.

Credits

Illustraties

Voor de achtergrondpatronen van enkele pagina's werden illustraties gebruikt van the Noun Project:

  • op deze infopagina: Information gemaakt door Phil Goodwin
  • op de contactpagina: Mail gemaakt door unlimicon
  • op de 404-pagina: Not found gemaakt door Arthur Shlain
  • op de 403-pagina: Lock gemaakt door Alrigel

Deze illustraties vallen onder de Creative Commons licentie 3.0.

Icoontjes

Voor icoontjes werd gebruik gemaakt van Fontello.


Web app design door tisNickske